Club van 50

Logo club van 50
Ga naar:
 

INTRODUCTIE CLUB VAN 50

De Club van 50 is een vereniging die met behulp van de inleg van hun leden specifieke activiteiten of investeringen voor de veldvoetbalvereniging Kleine Sluis organiseert. Hierdoor kunnen zij extra voorzieningen treffen, waar de club eigenlijk geen geld voor heeft. Een aantal voorbeelden die de afgelopen jaren door de Club van 50 gerealiseerd zijn:
 
 • Een elektronisch scorebord op het hoofdveld
  Trainingsjacks voor de jeugdtrainers
  Coachjassen voor alle coaches
  Verplaatsbaar doel voor de elftallen
  Vele extra ballen
  Bijdragen aan toernooideelnames
  Cursusgeld voor reanimatie/AED-cursussen
  Nieuwe picknicktafels voor de kantine
  TV- en camerabewaking op locatie Oost en West
 
 
Zoals u ziet, veel nuttige uitgaven en bij sommige zaken is het net de slagroom op de taart. Dit is waar de Club van 50 voor staat en ook kan realiseren. We kunnen dit alleen, omdat er nu zo'n 90 leden zijn die de Club van 50 steunen met € 50,- per jaar. Uiteraard kunt u ook verzoeken indienen. Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij onze secretaris.

 Het bestuur van de Club van 50

Voorzitter Thomas van Essen 06 5120 4526
Penningmeester Jan Beets 06 1307 3791
Secretaris Mark van der Pal 06-45880441
Algemeen Marcel van der Windt 06 5734 6353
Algemeen Vacant
 

 Lid worden?

Wanneer u ook zo'n warm gevoel krijgt als er over onze voetbalvereniging wordt gesproken en het doel van de Club van 50 u aanspreekt, geeft u zich dan op als lid en kom bij de Club van 50. Er kunnen best nog 100 leden bij om nog veel meer mooie projecten voor het veldvoetbal te regelen.
 
Het lidmaatschap loopt gelijk aan een voetbalseizoen. Kosten zijn € 50,- per jaar. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris:
Mark van der Pal
Telefoon: 0645880441
E-mail : markvanderpal@outlook.com
 
Voor onze administratie vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Ook vindt u lidmaatschapsformulieren in de kantine; deze kunt u ingevuld opsturen naar onze secretaris.
 
 

 Het reglement van de club van 50

Reglement vastgesteld op 4 september 2013
Artikel 1 Doel
Het doel van de vereniging is om de inleg te besteden binnen de veldvoetbalvereniging ten behoeve van specifieke activiteiten of investeringen. Verzoeken voor besteding van de inleg, door de leden van de Club van 50 of door het bestuur van de voetbalvereniging, dienen minimaal 4 weken voor het beoogde evenement/ activiteit of investering, schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de Club van 50 van v.v. Kleine Sluis.
Artikel 2 Leden
Eenieder die zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld en zijn contributie van € 50,- heeft voldaan is lid van de Club van 50.
Artikel 3 Lidmaatschap 
Deelname kost € 50,00 per seizoen. Het lidmaatschap treedt in werking zodra men zich heeft aangemeld en loopt elk jaar van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Elk lid ontvangt een exemplaar van dit reglement. De namen van de leden zullen op een groot bord in de kantine te zien zijn. Er mag geen reclame of verwijzingen naar iets op deze bordjes staan.
Artikel 4 Beëindiging lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd aan het eind van het seizoen. De mogelijkheid bestaat om aan het eind van het seizoen het lidmaatschap te beëindigen.
Artikel 5 Geldmiddelen 
Door de inleg van de leden zal er jaarlijks een bedrag te besteden zijn, van "Het aantal leden vermenigvuldigt met € 50,-". De financiën worden beheerd door het bestuur van de "Club van 50". De financiën zullen worden gecontroleerd door twee leden uit de Club van 50. De club van 50 heeft een eigen bankrekening.
Artikel 6 Beheer 
Het budget zal beheerd worden door het bestuur. Het bestuur bestaat uit 5 leden van de Club van 50. De bezetting van het bestuur zal jaarlijks worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse vergadering. Het bestuur bepaalt waaraan de inleg van de leden uitgegeven zal worden. Primair is dat de uitgaven van de club geen structureel karakter mogen hebben.
Artikel 7 Voorstellen 
Door alle leden kunnen voorstellen tot wijziging of aanvullingen van dit reglement schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de Club van 50.
Artikel 8 Verantwoording van de bestedingen 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Club van 50 zullen de bestuurders de leden informeren over de bestedingen. Tijdens deze Algemene ledenvergadering van de Club van 50 kunnen de leden zich uitspreken over deze bestedingen en met suggesties voor de toekomst komen.
Artikel 9 Vergaderingen
De bestuurders zullen alle leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De leden zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor de vergadering die minimaal eenmaal per jaar zal plaatsvinden.
 

 Nieuwsberichten

De Club van 50 heeft in seizoen 2018 – 2019 o.a. het volgende kunnen realiseren:
• Bijdrage aan systeem voor bevestiging reclameborden.
De Club van 50 heeft in seizoen 2017 – 2018 o.a. het volgende kunnen realiseren:
• Bijdrage aan diverse toernooi deelnames.
• Bijdrage aan aanschaf lasapparaat t.b.v. onderhoud doelen.
• Vernieuwing van de cijfers van het scorebord.
• Investering in opleidingen van jeugdtrainers.