Ereleden

Ereleden van SVAP'74

Cees Dorsman    tevens  erevoorzitter

W.Lubbers

P.H. Elling

 

Lid van verdienste SVAP''74


J. Kranenburg

E. de Haan

 

Ereleden van SV BKC

Loek Borst

Mieke Schenk - Mulder

 

 

Lid van verdienste van Sportvereniging Kleine Sluis 

Dick Schenk