Verklaring omtrent gedrag

voorbeeld email VOG   VOG  Verklaring Omtrent Gedrag

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen. Een VOG staat wel bekend als bewijs van goed gedrag.

 

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of een andere kwetsbare groep, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.

Bovenstaande tekst is te  vinden op  www.nocnsf.nl/vog

 

Wat betekent dit voor ons?

Sportvereniging Kleine Sluis neemt de veiligheid van haar leden uiteraard ook serieus. Het beleid dat alle verenigingen hebben afgesproken is :

- Aan alle vrijwilligers die in hun functie binnen de club in aanraking komen met minderjarigen, wordt verzocht een VOG aan te vragen.

- Voor alle nieuwe vrijwilligers die in hun functie in aanraking komen met minderjarigen, wordt een VOG verplicht gesteld.

 

Voor meer vragen aangaande dit onderwerp verwijzen wij naar :

 www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag 

Hier is meer informatie te vinden over o.a. preventie, gedragsregels en grensoverschrijdend gedrag.

Ook de informatie over een vertrouwenscontactpersoon, en het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is hier te vinden.