Uitloting Obligaties Handbal

De jaarlijkse trekking van de obligaties heeft weer plaats gevonden.

   De nummers zijn.

 39       248      525        339/2       665/2       129         258        552        343/2       667/2

156      271      554        347/1       668/2       167         289        581        362/1       669/2

173      406      792        377/1       672/1       188         437        845        605/1       678/2

190      472      310/2     614/2       681/1       207         501        317/1     620/1       681/2

223      504      324/1     628/1       682/2       236         507        334/1      636/2      690/1

242      515      334/2     652/2       695/2                   Wordt dubbel uitbetaald.