Nieuwjaarsboodschap

Beste Kleinesluizers, Het jaar zit er alweer bijna op.

De Corona crisis zijn we alweer bijna vergeten en bijna alles gaat als daarvoor. Helaas is momenteel de oorlog wel erg dichtbij en teveel mensen hebben geen fijne feestdagen.

Afgelopen jaar stond het behouden van de continuïteit hoog op het programma. Door o.a. een geslaagde inloopavond te organiseren, hebben we diverse vrijwilligers kunnen motiveren om een bestuurlijke of commissie taak op zich te nemen. Desondanks hebben we nog behoefte aan aanvulling (vervanging) in het bestuur, de technische staf van de senioren en in diverse commissies.

Aan de seniorenselectie is afgelopen seizoen als looptrainer Martin van der Park toegevoegd. Op initiatief van de senioren staf is een wasmachine aangeschaft. Verder is geïnvesteerd in een mobiele, groene beregening installatie en een zogenaamde doorzaaimachine.

We zijn volop bezig om de technische staf bij de senioren en jeugd voor volgend seizoen samen te stellen.

Voor volgend jaar hebben we volop plannen gemaakt, zoals:

  • Het Kerstzaalvoetbaltoernooi weer nieuw leven inblazen.
  • Viering van het 50 jaar bestaan SVAP.
  • Organisatie in januari van de interactie.
  • Vernieuwen website met aan Sportlink gekoppeld software.
  • Renovatie dug outs veld west A.
  • Reclameborden en uitbreiding 2de ring naast het oostelijke doel.

We verlenen namens de veldvoetbal medewerking aan het onderzoek om de haalbaarheid te bepalen tot verplaatsing van ons sportcomplex. Uiteraard onder voorwaarden dat we behouden wat we nu hebben met onze eigen identiteit (Kantine).

Laten we ook volgend jaar gezamenlijk genieten van de sportiviteit en gezelligheid op onze club :) De eerste mogelijkheid is de nieuwjaar receptie op zaterdagmiddag 6 januari a.s.

Namens het bestuur veldvoetbal,

Hielke de Jong Voorzitter Veldvoetbal