Het (on)zichtbare werk van vrijwilligers

Het valt velen wellicht niet op maar binnen de Sport Vereniging van Kleine Sluis is een team van 15 mannen actief om het complex zo goed als mogelijk op orde te houden.

Dit team bestaat uit (voetbal)vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij onze club en daar hun vrije tijd voor beschikbaar stellen. Nagenoeg elke doordeweekse ochtend!

Zo'n ochtend start rond 09.00 uur met een kop koffie en daarbij wordt uiteraard niet alleen over onderhoud gesproken maar ook de diverse resultaten van de voetbal van de afgelopen weekenden passeren de revue.

Aangezien het SV Kleine Sluis complex, na de fusie van BKC en SVAP, de beschikking heeft over 4 volledige voetbalvelden, 2 voetbal training velden, 3 pupillenvelden, 2 (asfalt)handbalvelden, een beach handbalveld, een korfbalveld en diverse jeu de boules banen, heeft het onderhoudsteam een materiaalschuur ter beschikking welke achter op het complex te vinden is.

Vanuit deze materiaalschuur worden werkzaamheden uitgevoerd zoals het wekelijks maaien, bemesten, veldprikken, egaliseren, lijnen trekken, onkruid bestrijding, schilderwerk aan de kantine en tribune, onderhoud reclameborden, zwerfvuil verwijderen, de buitentent onderhouden, sanitair en elektra reparaties  en ga zo maar door. Recentelijk zijn op initiatief vanuit deze groep vrijwilligers ook de gele containers geplaatst voor het inzamelen van de statiegeld PET flessen.

Naar aanleiding van de diverse verzoeken om eens wat aan de groenstroken om het A en B veld van complex West te doen, zodat de bal makkelijker terug te halen is nadat deze in de sloot geschoten wordt, zijn er ter hoogte van de lichtmasten doorgangen gemaakt, zie bijgaande foto.

Deze groep vrijwilligers doen dus vele klusjes en ruimen veel op. Waar wij hen allen heel dankbaar voor zijn.

Maar het schoon houden van het complex en de kleedkamers begint echter ook bij de leden. Ruim je eigen afval op en laat bij het verlaten van de kleedkamers de bezem om toerbeurt door de douche/kleedkamer gaan. Dat zouden we niet alleen op ons eigen complex moeten doen maar ook als we te gast zijn bij een andere vereniging. Zo stralen we als SV Kleine Sluis ook op onze medeverenigingen een positief beeld uit.