Toegangsregels ivm Corona

De overheid heeft voorgeschreven dat sporters en publiek die een binnenruimte betreden, gecontroleerd moeten worden op een CTB (Coronatoegangsbewijs)

SV Kleine Sluis heeft besloten hier invulling aan te geven.

Wij vragen onze vrijwilligers van alle subverenigingen, zijnde bestuursleden, coaches, leiders, medewerkers kantine, medewerkers van onze accommodatie en commissieleden, vrijblijvend (dat wil zeggen zonder verplichting) om personen van 18 jaar en ouder die een van onze clubgebouwen betreden, te vragen naar hun CTB.

Het CTB geldt niet voor onze eigen vrijwilligers of personen die beroepsmatig werkzaamheden verrichten. Om verwarring te voorkomen moet ook een vertrouwd lid, die meerdere malen per week ons clubgebouw betreedt, opnieuw om zijn CTB gevraagd (kunnen) worden. Mocht een persoon geen geldig CTB kunnen tonen verleen je hem/haar geen toegang tot onze accommodatie.

Mocht dat geweigerd worden doe je verder niets. Op deze wijze proberen we een bewustwording onder onze sporters en gasten te bewerkstelligen dat men zonder CTB niet welkom is in ons clubgebouw.