Extra Algemene Ledenvergadering

Op maandag 16 december 2019 is er een ledenvergadering gehouden.

In deze vergadering is unaniem ingestemd met de benoeming van  Robert Kwast als penningmeester en Thomas van Essen als secretaris.

Alle aanwezigen zijn blij dat het bestuur weer voltallig is en zo hun taak weer volledig kan inzetten voor het belang van onze vereniging.