Oproep voor secretaris

De functie van secretaris is al een tijdje vacant, dus er is behoefte aan een geschikte vrijwilliger(-ster).

BEHOEFTE aan een SECRETARIS Naast de vijf besturen die alles rond het uitoefenen van de sporten op bestuurlijk niveau regelen, is er ook een overkoepelend bestuur van de SV Kleine Sluis en deze regelt alle algemene zaken (denk aan het complex en de kantine). Dit bestuur bestaat uit de voorzitters(-sters) van de vijf eerder genoemde subverenigingen en uit een “dagelijks bestuur”: voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van secretaris is al een tijdje vacant, dus er is behoefte aan een geschikte vrijwilliger(-ster). Taken: - Algemeen correspondentieadres voor alle niet financiële zaken: betreft inkomende en uitgaande post. - Notulist(e) bij bestuursvergaderingen van de SV (10 stuks per jaar). - Meedenken en –praten over het heden en de toekomst van onze club. Tijdsbeslag: - Inschatting is dat bovenstaande taken gemiddeld 1 tot 2 uur per week aan tijd vergen. - Is natuurlijk helemaal afhankelijk van “hoe diep je erin duikt”. Dit geldt met name voor de derde vermelde taak. Wil je? Lijkt het je wat? Neem dan contact op met de voorzitter van de SV: Siem van Balen-Blanken (0223-532255 / vbalenblanken@gmail.com)