Oproep voor penningmeester

BESTUURDER(-STER) van de SV KLEINE SLUIS Het beheren van de penningen (het “boekhouden” dus)

BESTUURDER(-STER) van de SV KLEINE SLUIS De SV Kleine Sluis is de overkoepelende vereniging die verantwoordelijk is voor de algemene zaken bij onze club en die zich dus niet inhoudelijk bemoeit met de sportactiviteiten. Het gaat bij de SV bijvoorbeeld om het complex en de kantine. Het bestuur van de SV bestaat naast de voorzitters(-sters) van de vijf subverenigingen (die zich dus wel bezig houden met de eerder genoemde sportactiviteiten) uit een “dagelijks bestuur”: voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van secretaris is al een tijdje vacant en de huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij het wat rustiger aan gaat doen: het beheren van de penningen (het “boekhouden” dus) is prima, maar hij stopt met het andere deel van de functie: het bestuurslid zijn. Voor de invulling van die taak zoekt de SV dus een bestuurslid. Het betekent dat je meedenkt en meepraat over het heden en de toekomst van de club op bijvoorbeeld bestuursvergaderingen (10 keer per jaar) en andere bijeenkomsten. De inschatting is dat je gemiddeld zo’n uurtje per week kwijt bent aan deze verantwoordelijke vrijwilligersfunctie. Durf je? Heb je er zin in? Neem dan contact op met de voorzitter van de SV: Siem van Balen-Blanken (0223-532255 / vbalenblanken@gmail.com)