Vertrouwenpersonen sv Kleine Sluis

Sinds kort heeft sv Kleine Sluis twee vertrouwenspersonen die als onafhankelijke aanspreekpunten fungeren bij ongewenst gedrag.

Kleine Sluis wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld agressie, seksuele intimidatie op pesten) niet altijd kon worden voorkomen. De vertrouwenspersoon fungeert als een onafhankelijk centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat wij respectvol en veilig met elkaar omgaan. 

 

Taken en Verantwoordelijkheden

  • Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag begaan door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;
  • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
  • Bemiddeling naar aanleiding van de melding;
  • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
  • (Anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging;
  • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedragsproblemen binnen de vereniging.

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Plaats binnen de organisatie

Het bestuur van sv Kleine Sluis heeft twee personen bereid gevonden die de functie van Vertrouwenspersoon te vervullen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en autonoom ten opzichte van de organisatiestructuur van voetbalvereniging Kleine Sluis. Zij zullen zich hieronder aan u voorstellen.

Jacqueline Poiesz

Ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen die beide dol zijn op voetbal. De een nog actief bij Kleine Sluis en de ander raakt alleen de bal nog aan in recreatieve vorm. Vrijwilligerswerk is mij met de paplepel ingegoten en eerder heb ik twee jaar als coach langs de lijn gestaan. Ik ben werkzaam als pedagogisch beleidsmedewerker en communicatie trainer in de kinderopvang en ik heb in 2014 de opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd.

 

Dagmar Blauen

 Ik ben moeder van 3 kinderen waarvan 2 bij Kleine Sluis op voetbal zitten, JO9-1 en JO8-1. Ook ben ik trainer/coach van de JO8-1 bij Kleine Sluis, op de maandagavond. Bij ons thuis zijn we allemaal gek van voetbal en zitten dan ook regelmatig samen voor de buis, Ajax of het Nederlands elftal te kijken.

Ik ben werkzaam als kindercoach in mijn eigen praktijk LEF Kindercoaching en daarnaast ben ik vrijwilliger bij Home Start. 

 Zij zijn beide te bereiken via vertrouwenspersoon@kleinesluis.nl

Of telefonisch:

Jacqueline via 0634284415

Dagmar via 0610526001

 

 

 

Naar teampagina: