40 jaar handbal

40 jaar geleden, in 1977, is handbalvereniging BKC opgericht; sinds 5 jaar bekend onder de naam HV Kleine Sluis.

Dit 40 jarig jubileum gaan wij vieren op zaterdag 17 juni. Alle huidige leden, coaches, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers  en iedereen die zich verbonden voelt met Handbal BKC/ Kleine Sluis zijn hiervoor uitgenodigd. Ook ouders van jeugdleden en partners van leden zijn welkom. Maar ook oud-leden en vrijwilligers zijn van harte welkom!

We hebben een leuk programma opgesteld;
14.00; ontvangst met koffie, thee
15.00; iedereen kan meedoen aan leuke handbalactiviteiten, ook staat er een springkussen
17.00; handbalwedstrijden heren en dames tegen/met oud-handballers
18.00; eten voor de jeugd
19.00; BBQ
21.00; DJ met veiling

Kosten: 15 euro p.p. voor de BBQ, koffie, thee met wat lekkers, 2 consumpties.
Kinderen t/m D-jeugd betalen 5 euro p.p. voor patat met een hamburger, limonade en een zakje snoep

Graag opgeven voor 15 mei via een mail naar: kleinesluishandbal40jaar@gmail.com

Voor de BBQ en eten graag vooraf betalen op rek.nr. NL73RABO0303156236 t.a.v. HV Kleine Sluis. Met vermelding van "feest" en naam/namen.

logo